Mozaik Üretim Tesisinin Kurulumu İle Atıkların Değerlendirilmesi Ve Üretim Çeşitliliği Sağlanarak İhracata
Yönelik Kapasitenin Arttırılması.